Dywedwch wrthym am eich diwrnod biniau

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer yr ymchwiliad hwn wedi cau. Os hoffech wybod mwy am ganlyniadau'r ymchwiliad, dilynwch @seneddymgysyllt neu @SeneddArchwilio ar Twitter.

Rheoli gwastraff yw'r broses o waredu sbwriel ac mae'n effeithio ar bawb yng Nghymru.

Yn 2018/19, ailgylchodd pob awdurdod lleol yng Nghymru 63% o’r gwastraff cartref a gasglwyd ar gyfartaledd. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i bob awdurdod lleol yng Nghymru ailgylchu 70% o wastraff cartref ar gyfartaledd erbyn 2025, gyda'r nod o fod yn genedl ddi-wastraff erbyn 2050.

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad ynglŷn â rheoli gwastraff ac mae eisiau clywed gennych chi.

Rhannwch eich profiadau a'ch syniadau am:

 • sut rydych chi'n ailgylchu ar hyn o bryd;
 • unrhyw ddulliau di-blastig rydych chi’n eu defnyddio i leihau eich gwastraff cartref;
 • sut beth yw'r gwasanaeth casglu gwastraff cartref yn eich ardal chi; a
 • pha gamau y mae modd eu cymryd i gynyddu faint rydych chi’n ei ailgylchu.

Ydych chi am gymryd rhan yn yr ymchwiliad? Gallwch wneud y canlynol:

 1. Rhoi pin ar ein map digidol isod a dweud wrthym am eich profiadau;
 2. Llenwi arolwg ac ateb cwestiynau manwl ar gyfer yr ymchwiliad hwn;
 3. Gofyn cwestiwn i ni am yr ymchwiliad hwn.

Bydd eich barn yn helpu i lywio gwaith y Pwyllgor. Er mwyn deall sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio, darllenwch Polisi Preifatrwydd.

I ddarllen y wybodaeth hon yn Saesneg, cliciwch yma.

Rheoli gwastraff yw'r broses o waredu sbwriel ac mae'n effeithio ar bawb yng Nghymru.

Yn 2018/19, ailgylchodd pob awdurdod lleol yng Nghymru 63% o’r gwastraff cartref a gasglwyd ar gyfartaledd. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i bob awdurdod lleol yng Nghymru ailgylchu 70% o wastraff cartref ar gyfartaledd erbyn 2025, gyda'r nod o fod yn genedl ddi-wastraff erbyn 2050.

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad ynglŷn â rheoli gwastraff ac mae eisiau clywed gennych chi.

Rhannwch eich profiadau a'ch syniadau am:

 • sut rydych chi'n ailgylchu ar hyn o bryd;
 • unrhyw ddulliau di-blastig rydych chi’n eu defnyddio i leihau eich gwastraff cartref;
 • sut beth yw'r gwasanaeth casglu gwastraff cartref yn eich ardal chi; a
 • pha gamau y mae modd eu cymryd i gynyddu faint rydych chi’n ei ailgylchu.

Ydych chi am gymryd rhan yn yr ymchwiliad? Gallwch wneud y canlynol:

 1. Rhoi pin ar ein map digidol isod a dweud wrthym am eich profiadau;
 2. Llenwi arolwg ac ateb cwestiynau manwl ar gyfer yr ymchwiliad hwn;
 3. Gofyn cwestiwn i ni am yr ymchwiliad hwn.

Bydd eich barn yn helpu i lywio gwaith y Pwyllgor. Er mwyn deall sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio, darllenwch Polisi Preifatrwydd.

I ddarllen y wybodaeth hon yn Saesneg, cliciwch yma.

 • Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad ynglŷn â rheoli rwastraff ac mae eisiau clywed gennych chi.

  Arolwg i unrhyw ddinesydd yng Nghymru sy'n gorfod delio â sbwriel yw hwn. Dylai gymryd tua 10 munud i’w lenwi. Nid oes rhaid i chi ateb pob cwestiwn.

  Bydd eich safbwyntiau’n helpu i lywio ymchwiliad y Pwyllgor. Er mwyn deall sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio, darllenwch Hysbysiad Preifatrwydd ein Tîm Cyfathrebu.

  Os byddai'n well gennych gwblhau'r arolwg hwn yn Saesneg cliciwch yma.

  Os yw'n well gennych gwblhau fersiwn bapur o'r arolwg, gallwch lawrlwytho copi ohono o wefan y Llyfrgell ar waelod y dudalen ar y dde, neu gallwch ofyn am gopi drwy’r e-bost gan Catherine McKeag, Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion: Catherine.mckeag@assembly.wales. Ar ôl cwblhau’r arolwg, postiwch ef at: RHADBOST, At sylw: Catherine McKeag, Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Stryd Pierhead, Caerdydd CF99 1NA.

  Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer yr ymchwiliad hwn wedi cau. Os hoffech wybod mwy am ganlyniadau'r ymchwiliad, dilynwch @seneddymgysyllt neu @SeneddArchwilio ar Twitter.
  Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon