Dywedwch wrthym am eich diwrnod biniau

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer yr ymchwiliad hwn wedi cau. Os hoffech wybod mwy am ganlyniadau'r ymchwiliad, dilynwch @seneddymgysyllt neu @SeneddArchwilio ar Twitter.

Rheoli gwastraff yw'r broses o waredu sbwriel ac mae'n effeithio ar bawb yng Nghymru.

Yn 2018/19, ailgylchodd pob awdurdod lleol yng Nghymru 63% o’r gwastraff cartref a gasglwyd ar gyfartaledd. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i bob awdurdod lleol yng Nghymru ailgylchu 70% o wastraff cartref ar gyfartaledd erbyn 2025, gyda'r nod o fod yn genedl ddi-wastraff erbyn 2050.

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad ynglŷn â rheoli gwastraff ac mae eisiau clywed gennych chi.

Rhannwch eich profiadau a'ch syniadau am:

 • sut rydych chi'n ailgylchu ar hyn o bryd;
 • unrhyw ddulliau di-blastig rydych chi’n eu defnyddio i leihau eich gwastraff cartref;
 • sut beth yw'r gwasanaeth casglu gwastraff cartref yn eich ardal chi; a
 • pha gamau y mae modd eu cymryd i gynyddu faint rydych chi’n ei ailgylchu.

Ydych chi am gymryd rhan yn yr ymchwiliad? Gallwch wneud y canlynol:

 1. Rhoi pin ar ein map digidol isod a dweud wrthym am eich profiadau;
 2. Llenwi arolwg ac ateb cwestiynau manwl ar gyfer yr ymchwiliad hwn;
 3. Gofyn cwestiwn i ni am yr ymchwiliad hwn.

Bydd eich barn yn helpu i lywio gwaith y Pwyllgor. Er mwyn deall sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio, darllenwch Polisi Preifatrwydd.

I ddarllen y wybodaeth hon yn Saesneg, cliciwch yma.

Rheoli gwastraff yw'r broses o waredu sbwriel ac mae'n effeithio ar bawb yng Nghymru.

Yn 2018/19, ailgylchodd pob awdurdod lleol yng Nghymru 63% o’r gwastraff cartref a gasglwyd ar gyfartaledd. Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu targed i bob awdurdod lleol yng Nghymru ailgylchu 70% o wastraff cartref ar gyfartaledd erbyn 2025, gyda'r nod o fod yn genedl ddi-wastraff erbyn 2050.

Mae'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnal ymchwiliad ynglŷn â rheoli gwastraff ac mae eisiau clywed gennych chi.

Rhannwch eich profiadau a'ch syniadau am:

 • sut rydych chi'n ailgylchu ar hyn o bryd;
 • unrhyw ddulliau di-blastig rydych chi’n eu defnyddio i leihau eich gwastraff cartref;
 • sut beth yw'r gwasanaeth casglu gwastraff cartref yn eich ardal chi; a
 • pha gamau y mae modd eu cymryd i gynyddu faint rydych chi’n ei ailgylchu.

Ydych chi am gymryd rhan yn yr ymchwiliad? Gallwch wneud y canlynol:

 1. Rhoi pin ar ein map digidol isod a dweud wrthym am eich profiadau;
 2. Llenwi arolwg ac ateb cwestiynau manwl ar gyfer yr ymchwiliad hwn;
 3. Gofyn cwestiwn i ni am yr ymchwiliad hwn.

Bydd eich barn yn helpu i lywio gwaith y Pwyllgor. Er mwyn deall sut y bydd eich cyfraniad yn cael ei ddefnyddio, darllenwch Polisi Preifatrwydd.

I ddarllen y wybodaeth hon yn Saesneg, cliciwch yma.

Wedi cau: Mae'r drafodaeth hon wedi dod i ben.

A oes rhywbeth nad ydych chi’n ei ddeall am yr ymchwiliad? Mae croeso i chi ofyn cwestiwn i ni yma a byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Os hoffech chi gael gwybodaeth am eich casgliad gwastraff, cysylltwch â'ch awdurdod lleol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.recycleforwales.org.uk/cy/ailgylchu-yn-fy-ardal