Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Grŵp trawsbleidiol o Aelodau'r Cynulliad yw’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Ein gwaith ni yw ystyried faint o Aelodau y dylai'r Cynulliad eu cael, sut rydych chi'n ethol eich Aelodau Cynulliad, a sut y gallwn ni wneud yn siŵr bod y Cynulliad yn adlewyrchu’r amrywiaeth sydd yng Nghymru.

Mae'r rhain yn faterion pwysig, a bywddwn yn ymgynghori arnynt. Gwyddom fod yna lawer o wahanol safbwyntiau ar sut i symud ymlaen. Er mwyn ein helpu ni i ddod i gasgliadau, rydyn ni am wneud yn siŵr ein bod yn edrych yn ofalus ar yr holl dystiolaeth, ac yn clywed amrywiaeth eang o safbwyntiau.

Dweud eich dweud

Gallwch hefyd ddefnyddio'r wefan hon i weld beth rydyn ni'n ei wneud a beth mae pobl eraill wedi'i ddweud wrthym, ac i roi eich syniadau chi ar y materion rydyn ni'n eu trafod. Gallwch gofrestru i Eich Cymru Chi drwy glicio'r icon Cofrestru neu dilyn y dudalen hon drwy glicio'r icon Tanysgrifio. Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi.

Grŵp trawsbleidiol o Aelodau'r Cynulliad yw’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Ein gwaith ni yw ystyried faint o Aelodau y dylai'r Cynulliad eu cael, sut rydych chi'n ethol eich Aelodau Cynulliad, a sut y gallwn ni wneud yn siŵr bod y Cynulliad yn adlewyrchu’r amrywiaeth sydd yng Nghymru.

Mae'r rhain yn faterion pwysig, a bywddwn yn ymgynghori arnynt. Gwyddom fod yna lawer o wahanol safbwyntiau ar sut i symud ymlaen. Er mwyn ein helpu ni i ddod i gasgliadau, rydyn ni am wneud yn siŵr ein bod yn edrych yn ofalus ar yr holl dystiolaeth, ac yn clywed amrywiaeth eang o safbwyntiau.

Dweud eich dweud

Gallwch hefyd ddefnyddio'r wefan hon i weld beth rydyn ni'n ei wneud a beth mae pobl eraill wedi'i ddweud wrthym, ac i roi eich syniadau chi ar y materion rydyn ni'n eu trafod. Gallwch gofrestru i Eich Cymru Chi drwy glicio'r icon Cofrestru neu dilyn y dudalen hon drwy glicio'r icon Tanysgrifio. Edrychaf ymlaen at glywed gennych chi.

Diweddaru: 27 Jan 2020, 07:48 PM