Cymorth Technegol

Cefnogir y wefan hon trwy amrywiaeth o borwyr, sef:

  • Internet Explorer (IE) 9
  • Microsoft Edge 17 ac uwch
  • Chrome 70 ac uwch
  • Firefox 66 ac uwch
  • Safari 12 ac uwch

Os nad yw eich porwr ar y rhestr uchod a'ch bod yn cael problemau wrth lywio'r wefan, rydym yn argymell eich bod yn diweddaru eich porwr i'w fersiwn ddiweddaraf.

Os nad yw diweddaru eich porwr yn helpu neu os ydych yn cael problemau eraill, anfonwch e-bost atom yn support@engagementhq.com(Dolen allanol)(Dolen allanol)