Ein Cynulliad Dinasyddion cyntaf

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Ym mis Gorffennaf 2019, daeth bron 60 o bobl o Gymru, i Neuadd Gregynog yn y Drenewydd, i ffurfio Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru.

Aethant i’r afael â sut y gall pobl yng Nghymru lywio eu dyfodol drwy waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Adroddiad y Cynulliad Dinasyddion

Ar ddydd Sul Medi 29, fel rhan o ŵyl GWLAD, cyflwynodd canfyddiadau'r adroddiad y cynulliad dinasyddion i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'w hystyried a'u gweithredu. Ond...

Beth sydd wedi digwydd ers hynny?

Ers cyhoeddi adroddiad y cynulliad dinasyddion, rydym wedi bod yn gweithio tuag at gyflawni’r argymhellion y gynulliad dinasyddion.

Mae hon yn fenter bwysig, ar raddfa fawr, ac yr ydym wir eisiau ei chael yn iawn; bydd y Comisiwn yn ymateb yn ffurfiol i'r adroddiad yn y Flwyddyn Newydd.

Yn y cyfamser, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddylunio’r wefan yma, yn ôl rhai o’r argymhellion adroddiad y cynulliad dinasyddion:

Ein bod yn hwyluso platfform ar-lein arbenigol i alluogi'r cyhoedd i:

  • Trafod ac yn fwriadol ar fater.
  • Gofyn cwestiynau i'r Gweinidogion a chael atebion (o bosibl drwy sesiynau Pwyllgor er enghraifft);
  • Gallu pleidleisio ar gyfraniadau defnyddwyr eraill.

Dyma Eich Cymru Chi

Mae'r dudalen hon ar gyfer y rhai a gymerodd ran yn y cynulliad dinasyddion a'r rhai sydd â diddordeb ynddo. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma a fydd cyfle i chi drafod a gofyn cwestiynau, gan ddefnyddio'r offer ymgysylltu isod. Ond, peidiwch ag anghofio cadw llygad ar yr holl ymgynghoriadau eraill at yr hafan, y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Ym mis Gorffennaf 2019, daeth bron 60 o bobl o Gymru, i Neuadd Gregynog yn y Drenewydd, i ffurfio Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru.

Aethant i’r afael â sut y gall pobl yng Nghymru lywio eu dyfodol drwy waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru.


Adroddiad y Cynulliad Dinasyddion

Ar ddydd Sul Medi 29, fel rhan o ŵyl GWLAD, cyflwynodd canfyddiadau'r adroddiad y cynulliad dinasyddion i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i'w hystyried a'u gweithredu. Ond...

Beth sydd wedi digwydd ers hynny?

Ers cyhoeddi adroddiad y cynulliad dinasyddion, rydym wedi bod yn gweithio tuag at gyflawni’r argymhellion y gynulliad dinasyddion.

Mae hon yn fenter bwysig, ar raddfa fawr, ac yr ydym wir eisiau ei chael yn iawn; bydd y Comisiwn yn ymateb yn ffurfiol i'r adroddiad yn y Flwyddyn Newydd.

Yn y cyfamser, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddylunio’r wefan yma, yn ôl rhai o’r argymhellion adroddiad y cynulliad dinasyddion:

Ein bod yn hwyluso platfform ar-lein arbenigol i alluogi'r cyhoedd i:

  • Trafod ac yn fwriadol ar fater.
  • Gofyn cwestiynau i'r Gweinidogion a chael atebion (o bosibl drwy sesiynau Pwyllgor er enghraifft);
  • Gallu pleidleisio ar gyfraniadau defnyddwyr eraill.

Dyma Eich Cymru Chi

Mae'r dudalen hon ar gyfer y rhai a gymerodd ran yn y cynulliad dinasyddion a'r rhai sydd â diddordeb ynddo. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma a fydd cyfle i chi drafod a gofyn cwestiynau, gan ddefnyddio'r offer ymgysylltu isod. Ond, peidiwch ag anghofio cadw llygad ar yr holl ymgynghoriadau eraill at yr hafan, y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Diweddaru: 26 Tach 2019, 02:44 PM