Rhannwch eich stori o sepsis

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyferyr ymchwiliad hwn wedi cau. Os hoffech wybod mwy am ganlyniadau'r ymchwiliad,ymunwch â'r gymuned drwy glicio ar y botwm [CLYWCH Y WYBODAETH DIWEDDARAF] arfrig ochr dde'r dudalen hon neu dilynwch @seneddymgysyllt ar Twitter. Diolch i bawb sydd wedi cymryd yr amser i gyflwyno eich straeon, maent yn cael eu hystyried ar hyn o bryd fel tystiolaeth.

Mae Pwyllgor Iechyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru am glywed gennych i ddeall mwy am sut mae sepsis yn effeithio ar bobl yng Nghymru.

Pam mae'r Pwyllgor yn ymchwilio’r mater hwn?

Mae sepsis yn achosi oddeutu 52,000 o farwolaethau'r flwyddyn yn y DU, ac o’r rheini, yr amcangyfrif i Gymru yw dros 2,500.

A rhoi’r peth yn ei gyd-destun, mae'n lladd mwy o bobl na chanser y fron, canser y coluddyn a'r prostad bob blwyddyn yn y DU.

Oherwydd hyn, fe’i disgrifir yn aml fel un o’r clefydau mwyaf cyffredin, ond lleiaf adnabyddus, yn y byd datblygedig a'r byd sy'n datblygu.

Sut gallaf i gymryd rhan?

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac mae sepsis wedi effeithio arnoch chi neu ar un o’ch anwyliaid, rydym am glywed oddi wrthych chi.

1. Dywedwch eich hanes yn eich ffordd eich hunan, gyda chymorth ein teclyn adrodd hanesion, i'n helpu i ddysgu o'ch profiad.

2. Rhannwch eich syniadau ynglŷn â sut i wella pethau ar gyfer y dyfodol gyda chymorth ein teclyn syniadau.

Pam gwneud hyn?

Mae’n bwysig clywed eich llais chi, gan y bydd yn llywio’r argymhellion a wneir i Lywodraeth Cymru ar sut i helpu i atal sepsis a chefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan glefyd sy’n rhoi bywydau yn fantol.

**Dyddiad cau wedi'i ymestyn i 19.01.2020.**

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod hon yn fforwm cyhoeddus, agored. Bydd unrhyw un yn gallu gweld cyfraniadau a wneir mewn fforwm ar-lein agored, pa un a ydynt wedi cofrestru i'r safle ai peidio.

Os hoffech ddeall sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd yma.

Byddem hefyd yn argymell ein bod yn ymgyfarwyddo â'n polisi cymedroli cyn cymryd rhan.

Rydym hefyd yn cynnal cwis er mwyn i bobl brofi eu gwybodaeth o sepsis. Cymerwch ef yma: https://bit.ly/2REMTqn

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyferyr ymchwiliad hwn wedi cau. Os hoffech wybod mwy am ganlyniadau'r ymchwiliad,ymunwch â'r gymuned drwy glicio ar y botwm [CLYWCH Y WYBODAETH DIWEDDARAF] arfrig ochr dde'r dudalen hon neu dilynwch @seneddymgysyllt ar Twitter. Diolch i bawb sydd wedi cymryd yr amser i gyflwyno eich straeon, maent yn cael eu hystyried ar hyn o bryd fel tystiolaeth.

Mae Pwyllgor Iechyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru am glywed gennych i ddeall mwy am sut mae sepsis yn effeithio ar bobl yng Nghymru.

Pam mae'r Pwyllgor yn ymchwilio’r mater hwn?

Mae sepsis yn achosi oddeutu 52,000 o farwolaethau'r flwyddyn yn y DU, ac o’r rheini, yr amcangyfrif i Gymru yw dros 2,500.

A rhoi’r peth yn ei gyd-destun, mae'n lladd mwy o bobl na chanser y fron, canser y coluddyn a'r prostad bob blwyddyn yn y DU.

Oherwydd hyn, fe’i disgrifir yn aml fel un o’r clefydau mwyaf cyffredin, ond lleiaf adnabyddus, yn y byd datblygedig a'r byd sy'n datblygu.

Sut gallaf i gymryd rhan?

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac mae sepsis wedi effeithio arnoch chi neu ar un o’ch anwyliaid, rydym am glywed oddi wrthych chi.

1. Dywedwch eich hanes yn eich ffordd eich hunan, gyda chymorth ein teclyn adrodd hanesion, i'n helpu i ddysgu o'ch profiad.

2. Rhannwch eich syniadau ynglŷn â sut i wella pethau ar gyfer y dyfodol gyda chymorth ein teclyn syniadau.

Pam gwneud hyn?

Mae’n bwysig clywed eich llais chi, gan y bydd yn llywio’r argymhellion a wneir i Lywodraeth Cymru ar sut i helpu i atal sepsis a chefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan glefyd sy’n rhoi bywydau yn fantol.

**Dyddiad cau wedi'i ymestyn i 19.01.2020.**

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod hon yn fforwm cyhoeddus, agored. Bydd unrhyw un yn gallu gweld cyfraniadau a wneir mewn fforwm ar-lein agored, pa un a ydynt wedi cofrestru i'r safle ai peidio.

Os hoffech ddeall sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio, gallwch weld ein hysbysiad preifatrwydd yma.

Byddem hefyd yn argymell ein bod yn ymgyfarwyddo â'n polisi cymedroli cyn cymryd rhan.

Rydym hefyd yn cynnal cwis er mwyn i bobl brofi eu gwybodaeth o sepsis. Cymerwch ef yma: https://bit.ly/2REMTqn

Diweddaru: 06 Chwef 2020, 11:31 AC